Abstracte núm. 26. 4 variaciones en amarillo


Autor: Ferri, Antonio (València, 1938)
Datació: 2009
Tecnica:
Dimensions: 107.5cm x 84.5cm
Inventari: 97/2019.04.30
Lloc de procedència/Ceca: València
Àrea expositiva:
Etiquetes:

Category: Tag: